2020. január 21., kedd

0
897

EVANGÉLIUM

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: „Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!”
Jézus ezt felelte nekik: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük.”
Majd ezt mondta nekik: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.”
(Mk 2,23-28)

A mai örömhír lényege: Jézus az Atyától ajándékba kapott ünnepet állította középpontba, amelyben kifejeződik Isten teremtő és szabadító tettei iránti hála, és a felebarát iránti figyelmesség, az életszeretet. Az élet annyira egyedi és törékeny, hogy szinte fel sem fogjuk. Épp ezért fontos, hogy hetente legalább egy nap próbáljunk nem elveszni a hétköznapok taposómalmában, hanem önmagunkra találva Istennel is legyünk. Ma ebben is legyen részünk!

Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános, székelyföldi ifjúsági lelkész

MEGOSZTÁS