A kilencvenéves Armella ferences nővért köszöntötték

0
1688

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték a Lövétéről származó Ladó Margit M. Armella mallersdorfi ferences nővért január 18-án. A székelyudvarhelyi rendház kápolnájában a nővér születésének évfordulóján hálaadó szentmisét mutattak be rokonságának körében, megköszönve a Jóistennek mindazt, amit általa a közösségnek és a főegyházmegyének is rajta keresztül adományozott. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József nyugalmazott püspök volt.

Mivel Armella nővér a keresztség szentségében a Margit nevet kapta, a Tamás József nyugalmazott segédpüspök Árpád-házi Szent Margit élettörténetét elevenítette fel.

„Árpád-házi Margit felajánlással magát áldozatul hozta népéért, a magyarokért, nemzetéért. Minden egyes Istennek szentelt élet lényege ebben fogalmazódik meg, az áldozatos életben, amelyet az ember oda tud adni, fel tud ajánlani, nemcsak a maga üdvösségére, hanem másokért is. És ezt tette Armella nővér is akkor, amikor fiatalként elkötelezte magát a mallersdorfi szegény ferences nővérek mellett, és vállalta benne a szabályzat szerinti életet” – fogalmazott a püspök. Hozzátette: amikor a nővér fiatalon több társával elköteleződött, akkor a Jóisten olyan áldozatokat, olyan kereszteket is kért tőlük, amelyek megpróbáltatásképpen nehezedtek vállukra, hiszen át kellett élniük itt a rend felszámolását, kolostoron kívül kellett megélniük szerzetesrendjük szabályzatát.

„Rengeteg megaláztatásban, szenvedésben volt részük, de vállalták mindezt, és éppen ezért vagyunk hálásak Armella nővérnek és volt nővértársainak is, hogy ezeket a megpróbáltatásokat vállalták, hűségesen kitartottak. Főegyházmegyénk azért is hálás neki és volt nővértársainak, hogy abban az időben vállalták Gyulafehérváron a papnevelő intézet konyhájában lévő munkát és így segítették, támogatták a papnevelés magasztos feladatát. Hálásak vagyunk azért is, hogy ilyen hosszú időt megérve, bár a tevékenységben alább hagyva, de mégis az imádságban, a testi szenvedések vállalásában is támogatja és segíti rendjének és a főegyházmegyének azt a nagy feladatát, amelyet Isten reájuk bízott” – mondta Tamás József.

Az ünnepi alkalmon Armella nővért András M. Kinga nővér területi elöljáró is köszöntötte.

„Életed jelentős mérföldkövét ünnepelhetjük ma veled. Hosszú életed alatt a folyamatos szolgálat mellett, a nagy kihívások idején is helyt kellett állnod, és tetted azt olyan körülmények között, ahol az egyén és a kisközösség erejével szemben egy állami ideológia állt. Akkor hitvallásod nem csak hősies tett volt, hanem környezetedben sok más ember számára is erőt adott, hogy igen, nehéz körülmények között is vállalnunk kell személyes döntéseinket, és inkább kell szolgálni Istennek, mint az embereknek” – hangsúlyozta az elöljáró.

Nővértársa a rend többi tagja nevében azt kívánta a szépkorú ünnepeltnek, hogy tudjon hálával visszatekinteni az elmúlt kilenc évtizedre: hálával a sok ajándékért, amelyben részed volt, az emberekért, akiket szolgált és akik szerették őt, de ugyanúgy legyen hálás a nehézségekért is, amelyeknek nyomán lelkileg növekedni tudott, illetve a rá bízottaknak reményt és testi-lelki gyógyulást tudott közvetíteni az Atyától.

„Mi is hálát adunk minden napért, amelyet veled egy közösségben tölthettünk és azért is köszönetet mondunk a Teremtőnek, hogy életpéldád által erősítesz minket. A Mindenható Atya áldó keze őrizze továbbra is napjaid és adja meg nekünk, hogy melletted, példád révén teljes életünk legyen. A Jóisten éltesse kedves Armella nővér!” – köszöntötte nővértársát András M. Kinga.