Az ünneplő embert köszöntötték

0
2110

Baráti köszöntőkötettel ünnepelték január 8-án a kolozsvári Szent Mihály nőszövetség dísztermében Nóda Mózes teológiai tanárt. Hatvanadik születésnapja alkalmából 2019. november 27–28. között Pécsett köszöntötték tudományos konferencia keretében, amelyet a helyi hittudományi főiskola tanárai, egykori kolozsvári diákjai szerveztek.

A novemberi konferenciára jelent meg az Ünneplő ember a közösségben címet viselő vaskos tanulmánykötet a budapesti Szent István Társulat és a kolozsvári Verbum közös kiadásában. Most, január 8-án Kolozsváron, amely helyszínhez Nóda Mózes papi és tanári tevékenysége kötődik, ünnepeltek a mai és egykori tanítványok, tanártársak, barátok és ismerősök. A kötet négy szerkesztője közül Bodó Márta és Zamfir Korinna a könyv tartalmáról és felépítéséről beszélt, illetve Csonta István és Lukács Ottila az ünnepelttel beszélgetett.

 A kötetről Zamfir Korinnától és Bodó Mártától megtudhattuk, hogy műfaja: köszöntőkötet (Liber amicorum, Festschrift), amelyet az ünnepelt a barátaitól ajándékba kap. Jelen esetben több mint harminc szerző írt tanulmányt magyarul, angolul, németül,  a teológia olyan szakterületeit érintve, melyek szoros kapcsolatban állnak az ünnepelt érdeklődési területeivel, az egyház ünneplését tanulmányozó tárggyal, a liturgikával.  A kötetnek olyan teológus-szerzője is van, aki nem érhette meg az ünnepelt 60. születésnapját.

A kötet ismertetése után Csonta István interjú formájában Nóda Mózest gyermekkoráról, papi hivatásáról, a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség és a teológia kar megalakításáról, illetve tanítói-oktatói pályájáról kérdezte. Nóda Mózes eddigi életpályájának legfontosabb mérföldköveit a tőle megszokott humorral, jókedvvel idézte fel. A könyvbemutatót Laczkó Vass Róbert színművész, Geréd István kántor és Vincze Dallos Csilla hegedűművész műsora egészítette ki és tette művészileg teljessé.

MEGOSZTÁS