2019. december 28., szombat

0
1244

EVANGÉLIUM

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően.
Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”
(Mt 2,13-18)

Megrendítő Heródes tette. Azért, hogy Jézust elpusztítsa, ártatlan gyermekek sokaságát öleti meg. Lelkiismeret nélküli ember, aki félti a hatalmát, és a szíve kőből van. Az aprószentek a mi közbenjáróink. Ártatlanul meghalt „angyalok”, akiket a világ hatalma kidobott. Mennyit kell ma is gyermekeknek szenvedniük. Igazságtalan és érzéketlen a világ.
Isteni gyermek, betlehemi kisded, hozz békét, szeretetet, gyógyítsd meg a beteg gyermekeket! Ne engedd, hogy mások hibái vagy felelőtlensége miatt szenvedjenek. Jöjj és állj mellettünk, védelmezd a kicsinyeket!

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS