2019. december 21., szombat

0
873

EVANGÉLIUM

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” (Lk 1,39-45)

Amikor Erzsébet megérezte Isten jelenlétét, szíve alatt megmozdult a magzat. Az Isten is egy anyai szív alatt rejtőzködve elmegy Erzsébethez. Bennünket is sokszor titokban, elrejtőzve látogat meg az Isten. Ilyenkor bennünk is meg kell mozduljon valami. Életünk kell kizökkenjen a megszokott szürkeségből. Azért, hogy Erzsébethez hasonlóan ne csüggedést és szomorúságot, hanem Isten szeretetét és békéjét sugározza életünk. Ehhez azonban hinnünk kell Isten ígéretében.

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS