Szent Miklós, a szükségben segítő szent

0
2400
Mikulás-ünnepség a kolozsvári Szent Mihály-plébánián. Fotók: Bodó Márta

December 6. közismerten Mikulás ünnepe – azaz a kis-ázsiai Mira város egykori püspökének, Szent Miklósnak az ünnepe. Ma afféle gyermekek kedvenc szentje a családi ajándékozás ünnepi szokása miatt, holott Szent Miklós a katolikus mellett a görögkeleti (ortodox) egyház szentje is: a tengerészek, kereskedők, illatszerészek, gyógyszerészek védőszentje.  Többféle legenda is fűződik alakjához, ezek mindenike jótékonyságát örökíti meg.

A három szegénysorsú lány megsegítéséből eredeztetik a mai mikulásozás szokását. Jacobus de Voragine örökítette meg híres Legenda aureájában ezt a történetet. Miklós „szülei elhaltával azon kezdett gondolkozni, hogyan tudná roppant vagyonát az emberi dicséret helyett Isten dicsőségére fordítani. Volt egy szomszédja, nemes ember, aki szükségre jutván, három szűz leányát utcalánynak adni kényszerült, hogy szégyentelen üzletük jövedelméből élelemhez jussanak. A szentnek tudomására jutott a dolog, és elborzadt a gyalázatos bűn miatt. Egy csomó aranyat rejtett egy kendőbe, és az éj leple alatt, az ablakon keresztül, titokban bedobta a házba, majd ugyanolyan titokban távozott. Reggel fölserkenvén az ember megtalálta az aranyat, és Istennek hálát adva, kiházasította elsőszülött leányát.”

Az ünnep elnevezése, a Mikulás tulajdonképpen a Miklós név cseh fordítása, a december eleji ajándékozás szokása magyar földre csak a 19. században érkezett. Az ábrázolás őrzi a püspöki díszeket, bár összekeveredik az északi népek Télapójának alakjával, egyesek szerint éppenséggel a Coca-Cola reklámfigurájának 1931-ben megalkotott alakját őrzi, ez azonban csak hasonlóság a klasszikus Mikulás külső vonásaival, a kissé kövérkés, pirospozsgás és piros ruhás, jókedvű, idős emberével, hiszen ez az ábrázolás gyerekkönyvek lapjain már az 1920-as években is megjelent, a keresztény hagyományban pedig a püspöki attribútumok jellemzik Mikulás, Szent Miklós alakját. Ez a jótékonykodó szent a példaképe a sok, ilyenkor megajándékozott kisgyereknek, erre a vonására hívták fel a hitoktatók egy rendkívüli Mikulás-váró foglalkozás keretében a hittanteremben a gyermekek és az őket elkísérő szülők figyelmét a kolozsvári Szent Mihály plébánián (képeinken) és ehhez hasonlóan egyházmegyéinkben nagyon sokfelé december 5-én.

Ez a tájainkon népszerű ünnep leginkább a mirai szent püspök jócselekedeteire, mások megmentését, megszabadítását célzó jótetteire irányítja a kicsinyek figyelmét.