2019. december 6., péntek

0
778

EVANGÉLIUM

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!”
Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?”
„Hisszük, Uram!” – felelték azok.
Akkor megérintette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!”
Ám azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
(Mt 9,27-31)

Jöjj el, ó Dávid adta kulcs, hogy üdvösséges napra költs, a mennyországba tárj utat és rekeszd el a poklokat. – kérjük lelkesen az advent napjaiban az Ó-antifóna soraival. A vakok is Dávid fiát kérlelik, hogy tárja fel előttük a világot és adja vissza látásukat. Jézus megtette, nemcsak látó szemeket, hanem látó szívet és lelket adott nekik. Ez teszi lehetővé számukra, hogy ne csak a teremtett szépséget, a természetet és embert lássák, hanem egykor megláthassák a Teremtőt is.

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS