2019. december 5., csütörtök

0
754

EVANGÉLIUM

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.
Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.
Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.”
(Mt 7,21.24-27)

Hitünkről leginkább cselekedeteinkkel tehetünk tanúságot. A szó kevés. Ezért figyelmeztet Jézus, hogy nem elengedő az üdvösséghez az, hogy Urunknak valljuk őt. Nekünk is meg kell tennünk az Atya akaratát, sziklára kell építenünk, és mi magunk is sziklaszilárdak, következetesek kell legyünk, és hűségesek. Nem szavainkat, hanem életünket kell Istenhez igazítanunk. Jézus azt akarja, hogy lépjünk közel hozzá, és örökre vele és benne maradjunk.

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS