2019. november 27., szerda

0
812

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”
(Lk 21,12-19)

„Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.” Nyíltan, egyszerűen és egyenesen szembesíti Jézus tanítványait és velük együtt minket is, hogy mi vár ránk, ha szeretjük és követjük őt. Nem sokan tapsolnak meg bennünket azért, mert hiszünk Jézusban és követjük őt. Ha kezet nem is emelnek ránk, de megvetnek és kigúnyolnak. De ők nem tudják, hogy nem is azért követjük Jézust, hogy emberi elismerést szerezzünk. Egyetlen célunk összeforrni vele, a szeretet forrásával, lelkünk táplálójával. 

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS