Nemzetközi szimpóziummal ünneplik Paul Zulehnert

Díszdoktorrá avatják a professzort a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen

0
1550
Zulehner előadást tart 2015. május 18-án a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen. Fotó: archív.

Ferenc pápa és a pasztorális teológia Kelet-Közép-Európában. Helyzetfelmérés és fejlődési lehetőségek 30 évvel a rendszerváltás után címmel nemzetközi szimpóziumot szervez a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara Paul M. Zulehner 80. születésnapja alkalmából. Az eseményt november 19. és 22. között tartják Kolozsváron, amelynek utolsó ünnepi aktusaként díszdoktorrá avatják Zulehner professzort.

A szimpózium keretében a Bécsi Egyetem Katolikus Teológia Kara köszönti és méltatja Prof. DDr. Paul Michael Zulehner emeritus professzort, aki idén tölti 80. életévét.  Az eseményen részt vesznek az ünnepelt egyetemi professzor egykori diákjai, kollégái, pályatársai és további meghívott vendégek. Paul M. Zulehner professzor rendkívül kiemelkedő tudományos munkásságára és arra való tekintettel, hogy az utóbbi három évtizedben nagy mértékben hozzájárult a pasztorális teológia fejlődéséhez Kelet-Közép-Európában, a Római Katolikus Teológia Kar kezdeményezésére a Babeș–Bolyai Tudományegyetem díszdoktori címmel fogja őt kitüntetni.

Az együttműködésben létrejövő szimpózium szeretné megszólítani mindazokat, akik az egyház jövőjéről és gyakorlatáról szívesen gondolkodnak együtt akadémiai keretek között. A szimpózium német nyelven zajlik, a magyar és román nyelvű szimultán fordítást biztosítani fogják.

Paul M. Zulehner korunk egyik legismertebb pasztorálteológusa. Szívügye az egyházi gyakorlat időszerű és célszerű alakítása. Kutatásaiban különös figyelmet szentel a posztkommunista országok társadalmi és egyházi kihívásainak. Ennek bizonyítéka az is, hogy az elmúlt 25 évben számos olyan doktorátust és habilitációt kísért, amelyek szerzői valamelyik, egykor kommunista elnyomás alatt álló országból származnak. Mindezek mellett Zulehner professzor a szatmári egyházmegye zsinati folyamatát és az abból született pasztorális tervet is támogatta.