2019. október 31., csütörtök

0
889

EVANGÉLIUM

Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették: „Sietve távozzál innen! Heródes meg akar ölni.”
De ő ezt válaszolta: „Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök, és gyógyítok ma és holnap; csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és holnapután tovább kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.
Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Meglátjátok, elhagyott lesz házatok. Mondom nektek: Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: »Áldott, aki jön az Úr nevében!«”
(Lk 13,31-35)

Jeruzsálem, Jeruzsálem… Jézus, nem csak sajnálkozik, hanem sír fájdalmában. Mert hányszor akarta összegyűjteni Jeruzsálem fiait, de ők nem akarták. Eszembe jutnak a Ferenc pápa elleni támadások… Ő is mennyire össze akarja gyűjteni Isten fiait, de azok nem akarják. Főleg azok nem, akik magukat a leghűségesebbnek tartják. Aki Jézust nem fogadja el, az többé már nem Isten gyermeke, aki a pápát nem fogadja el, többé nem az egyház tagja.

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS