Az eucharisztia témájában szervezik az új kreativitás vetélkedőt

0
2345
Illusztráció: Pixabay

Az eucharisztia évében a XII. erdélyi főegyházmegyei kreativitás-vetélkedő a hagyományokhoz híven minden iskoláskorú gyereknek, fiatalnak próbál lehetőséget biztosítani kreatív képességeinek versenyszerű bemutatására 12 versenykategóriában (rajz, fotó, naptár, plakát,dombormű/körplasztika, irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, vokális és hangszeres zene, tánc és sport). A vetélkedőt Marosvásárhelyen tartják a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum és a Keresztelő Szent János Plébánia / Pro Vita Cristiana Alapítvány szervezésében 2020. április 24-25-én.

A vetélkedőre kétfordulós regisztrációval lehet bejelentkezni a kreativitas_ms@yahoo.com email címen. A kétfordulós bejelentkezést a korábbi vetélkedők költségvetési tapasztalatai teszik szükségessé. 2020. február 14-ig tart az előregisztráció. A jelentkezők számának függvényében készül el a költségvetés, s a lehetséges támogatások felmérése (a regisztrálók részéről is érkezhet támogatás) és a pontos beosztása a kategóriáknak. Ezt követően március 14-én zárul a regisztráció megerősítése, ameddig a jelentkezők értesítést kapnak, hogy az általuk választott aktív versenykategória pontosan milyen időpontban és helyszínen kerül sorra.

A versenykategóriák közül a rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika, mint passzív kategóriákban a részvételt helyettesítheti az alkotás elküldése (az alkotások beküldésének a határideje március 14) Az alkotásokat csak a verseny díjazása után lehet visszaigényelni, külön kérésre (ezért kérjük a beküldött alkotásokra feltüntetni, hogy alkotója visszaigényli-e). Az irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, zene, tánc, sport, mint aktív versenykategória feltételezi a személyes jelenlétet. Egy-egy versenyző több kategóriában is indulhat, a következő szabály alkalmazásával: aktív versenykategóriában csak egy kategóriában lehet regisztrálni, a passzív kategóriák esetében nincs megkötés.

Programtervezet

A vetélkedő tervezett programja a következő:

2020. április 22 (szerda):

– 18 óra: zsűrizők és szervezők közös megbeszélése

2020. április 24 (péntek):

– versenyzők érkezése, regisztráció (Deus Providebit Tanulmányi Ház, Aula)

– délután 3-tól ünnepélyes megnyitó, vetélkedők

– este 7-től vacsora a vendégeknek

2020. április 25 (szombat):

– reggeli a vendégeknek

– 9-től a szervezők, kísérő és felkészítő tanárok közös találkozása

– 9,30-tól vetélkedők

– 13: ebéd

– 14-től vetélkedők

– 18: díjazási ünnepség – szentmise a Keresztelő Szent János plébániatemplomban, szentmise után díjak átadása

A különböző kategóriák vetélkedőinek pontos beosztását az előregisztráció után közöljük a jelentkezőkkel. A rajz, fotó, plakát, naptár, dombormű/körplasztika kategóriákban érkezett alkotásokból a szervezők időszaki kiállítást szeretnének szervezni, ennek részleteit az érintettekkel a regisztráció lezárása után egyeztetjük.

Az eucharisztiájé a főszerep

Minden versenykategória célja az Eucharisztia tematikában készülő kreatív alkotások megjelenítése. Az alábbi versenykiírások az alapvető információkat tartalmazzák a versenykategóriákról. További részleteket a kategóriák zsűrizését az adott területnek megfelelő szakemberek dolgozzák ki. Ezeket a részleteket együtt az esetleges felmerülő kérdésekre adott válaszokkal a szervezők a versenyre regisztrált diákokkal és felkészítő tanáraikkal közlik.

Megközelítési szempontok (az alábbiak irányadóak, nem kizárólagos szempontok):

Az eucharisztiával kapcsolatosan az alkotások kötődhetnek magához az eucharisztiához, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületeihez és munkálataihoz, szentségimádáshoz (a helyi plébánia örökös szentségimádási napjához), az Úrnapi (Krisztus Teste és Vére ünnepe) ünnepségekhez, magához a szentmiséhez (mint eucharisztikus ünnepléshez), az elsőáldozáshoz is. A vetélkedő ökumenikus jellege miatt a diákok a fenti szempontok mellett inspirálódhatnak az Utolsó vacsora eseményeiből, illetve a kommunió és agapé témákból is.

Passzív kategóriák:

Rajz: A vetélkedő tematikájában készült alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni, amely lehet grafika, vagy bármilyen technikával készült festmény. Minden alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát/ osztályt, az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét. Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a rajzokat kartonra ragasztani (azonosító adatokat felírni). A zsűri kérése: a papírra készülő rajzokhoz a versenyzők rajzpapírt használjanak, lehetőleg kerüljék a fénymásoló papír használatát. Az alkotások egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a rajzok visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Korcsoportok: 0.- II. osztály, III.-V. osztály, VI.-IX. osztály, X.-XII. osztály

Kivitelezés: egyéni.

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.

Dombormű/körplasztika: A vetélkedő tematikájában készült alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni. Minden alkotást kísérjen egy rövid leírás, amely tartalmazza a pályázó nevét, életkorát (osztályt), az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét. Az alkotások egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak az alkotások visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Korcsoportok: III.- V. osztály, VI.-IX. osztály, X.-XII. osztály

Kivitelezés: egyéni.

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.

Fotó: A vetélkedő tematikájában készült alkotás. A képek értékelésénél a téma kiválasztása, technikai megvalósítása és esztétikai értéke is pontozásra kerül. Legtöbb három darab (kb. 20×30 cm, színes vagy fehér-fekete) képpel lehet jelentkezni. A képeket 30×40 cm (kemény) papírlapra ragasztva kérjük, szerző neve, osztálya és a kép címe feltüntetésével. A fotók egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a fotók visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a kartonra ragasztott fotókat akasztóval is ellátni.

Korcsoportok: II-V, VI-IX és X-XII osztályosok

Kivitelezés: egyéni.

Plakát: Egy A3-as méretű plakát megtervezése a verseny témakörében egy, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.) Fontos szempont a kép és a szöveg szerves egységének a megteremtése. A plakátok egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a plakátok visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a plakátokat akasztóval ellátni.

Korcsoportok: III-V; VI-IX és a X-XII. osztály.

Kivitelezés: egyéni

Naptár: Egy A3/A4/A5-ös méretű naptár megtervezése a verseny témakörében. A naptárnak tartalmaznia kell az év minden hónapját, az adott hónapban az erdélyi főegyházmegye területén örökös szentségimádási napot tartó plébániatemplom megjelenítésével (a templom és egy eucharisztikus ünneplés: szentségimádás, elsőáldozás, körmenet, stb…), a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.)

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a naptárakat akasztóval is ellátni. A naptárak egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a naptárak visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Korcsoportok: VI-IX és a X-XII. osztály.

Kivitelezés: egyéni

AKTÍV KATEGÓRIÁK:

Irodalom: Próza vagy vers helyben történő írása, megadott, az Eucharisztiával kapcsolatos szentírási idézet vagy egyházi dokumentum alapján.

Korcsoportok és feladat: : II-IV (próza, levél), V-VIII (próza, levél, napló) és IX-XII (próza, levél, napló, monológ)

Kivitelezés: egyéni.

Szavalat: Egy vers elszavalása a regisztráló diák és/vagy felkészítője által választott két vers közül. Minden versenyző két verssel készül, mindkét vers címét be kell küldeni a regisztráláskor, a vetélkedő során a zsűri dönti el, hogy melyik verset kéri elszavalni. További részleteket a szervezők a regisztráló versenyzőkkel közölnek.

Korcsoportok: 0-II. osztály, III-V. osztály és VI-VIII. osztály, IX-XII

Kivitelezés: egyéni

Dramatizálás/bábjáték: Szerepjátékkal bemutatni egy történetet a vetélkedő témaköréből. A forgatókönyv lehet saját szerzemény is.

Korcsoportok: 0-II, III-V, VI-VIII, IX-XII.

Kivitelezés: csoportos. Pontozásra kerül a díszlet eredetisége is.

Rövidfilm: Rövidfilmben (10-20 perc) bemutatni az eucharisztikus ünneplés egy példáját. Pontozásra kerül a hitelesség, az érthetőség, az objektivitás, az érdekesség, a filmezési effektusok, a kísérőzene, s hogy mennyire érte el a film a célját.

Korcsoportok: V-VII; VIII-IX és a X-XII. osztály.

Kivitelezés: nincs megkötés (a regisztrálókkal a zsűri közöl további részleteket)

Zene: Hangszeres vagy vokális egyéni vagy csoportos előadás, a vetélkedő témájával, a megközelítési szempontokkal kapcsolatos ismert vagy egyéni szerzemény előadása.

Korcsoportok: 0-II, III-V, VI-IX, X-XII. Külön kerülnek értékelésre az egyéni és csoportos bemutatások

Kivitelezés: nincs megkötés

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok előadásai.

Tánc: Úrnapi népszokások, népi játékok (erdélyi, de lehet a világegyház más területéről is) táncos előadása, a korcsoportnak megfelelő tematikus tánc formájában. Pontozásra kerül a hagyományos népi játék eredetisége, koreográfia, viselet és kivitelezés.

Korcsoportok: 0-II. osztály, III-V. osztály és VI-VIII. osztály, IX-XII. osztály

Kivitelezés: nincs megkötés

Megjegyzés: a regisztráló csoportok, személyek további részletes információkat kapnak/kérhetnek a zsűritől.

Sport: Stafétaverseny. A versenyzők 4 fős csapatokban jelentkezhetnek. Minden csapattag egy sporttevékenységet teljesít (távolugrás, gyorsfutás, kosárra dobás és akadályfutás), a staféta átadására csak verseny tematikájával kapcsolatos teszt-jellegű feladatlap kitöltése után van lehetőség. A csapat teljesítményét a sport-gyakorlatok összesített eredménye és a feladatlapon elért pontszám alapján rangsorolja a zsűri. Az elméleti kérdés-csomagot a regisztrálók e-mailben kapják meg

Korcsoportok: III-V; VI-IX és a X-XII. osztály.

Kivitelezés: 4 fős csapatok

Megjegyzés: a regisztrációkor kérjük a sajátos igényeket jelezni: hangosítás, kellék, hangszer, video projektor, stb.

A regisztrációs folyamat lezárásával véglegesítődik a vetélkedő programja.