Szent II. János Pál legyen Európa védőszentje – kérik a lengyel püspökök

0
3004
2020-ban ünnepeljük Szent II. János Pál születésének centenáriumát és emlékezünk halálának 15. évfordulójára.

A Lengyel Püspöki Konferencia elnöke, Stanisław Gądecki érsek a konferencia nevében azzal a kéréssel fordult Ferenc pápához, hogy Szent II. János Pált avassa egyházdoktorrá és nyilvánítsa Európa védőszentjévé. Ezt a kérelmet támogatta Stanisław Dziwisz bíboros is 2019. október 22-én, az Europa Christi-mozgalom varsói kongresszusán.

2020-ban ünnepeljük Szent II. János Pál születésének centenáriumát és emlékezünk halálának 15. évfordulójára. Mind a lengyel helyi egyház, mind az egyetemes egyház számára fontos évfordulókkal kapcsolatban Stanisław Gądecki érsek hangsúlyozta: „A lengyel pápa péteri szolgálata tele volt forradalmi döntésekkel és fontos eseményekkel, amelyek megváltoztatták a pápaság arculatát és befolyásolták Európa és az egész világ történelmét” – olvassuk a sajtóközleményben. A Lengyel Püspöki Konferencia elnöke azzal a kéréssel fordult Ferenc pápához, hogy avassa Szent II. János Pált egyházdoktorrá és nyilvánítsa Európa védőszentjévé. A főpásztor emlékeztetett rá, hogy a lengyel pápát számos történész és teológus Nagy II. János Pálnak nevezte.

„Szent II. János Pál pápaságának gazdagsága személyisége gazdagságából fakadt. Egyszerre volt költő, filozófus, teológus és misztikus, ami számos dimenzióban nyilvánult meg, kezdve lelkipásztori és tanítói tevékenységétől az egyetemes egyház vezetésén át az életszentségről tett személyes tanúságtételéig” – írta Gądecki érsek Ferenc pápának. Hangsúlyozta többek között, hogy Szent II. János Pál pápaságának azért is volt nagy sikere, mert jelentősen hozzájárult Európa egységének helyreállításához több mint ötven évig tartó megosztottság után, amelyet a vasfüggöny jelképezett. A Lengyel Püspöki Konferencia elnöke megállapította: „Szent Cirill és Metód, valamint Szent Adalbert egységet teremtő és kulturális evangelizáló tevékenysége után több mint ezer évvel, művük gyümölcsei nem csak szociális, de vallási síkon is a lengyel pápa személyében védelmezőre és utódra találtak”.

Stanisław Dziwisz bíboros, az Europa Christi-mozgalom kongresszusán mondott beszédében támogatta Stanisław Gądecki érsek Ferenc pápához intézett kérelmét. Hangsúlyozta, hogy a lengyel pápát egyházdoktorrá kellene avatni és európai közös otthonunk társvédőszentjévé kellene nyilvánítani. Dziwisz bíboros a következő érvekkel indokolta meg a kérelmet: „Wojtyła pápa öröksége különféle gondolati irányzatok gazdag, sokrétű és eredeti szintézise. Kétségtelen, hogy ma is és a jövőben is hosszú távon a globális kulturális megújulás átfogó projektjének alapvető eleme marad”.

Dziwisz bíboros megjegyezte, hogy ez a projekt nem felhívás a múltba való visszatérésre. „II. János Pál gondolati világa abszolút modern, eredeti és kreatív, de ugyanakkor nemesen klasszikus. Wojtyła egyensúlyt teremtett a hagyomány és a modernség között és friss leheletet hozott az egyház életébe és ezáltal a kultúra, a politika és a tudomány egyetemes terébe. Ebből a szempontból a szent pápa valódi tanítóvá és egyházdoktorrá lett, így azoknak az európai értékeknek az alapvető őrzője, amelyek korunk civilizációjának elmozdíthatatlan alapját képezik”.

 „Wojtyła pápa nem csak korunk nagy egyházdoktora, hanem Európa nagy védőszentje is, akinek olyan sok mondanivalója van a hívők és a nem hívők számára – mondta Dziwisz bíboros. Nehéz és összetett korunkban Istennél való közbenjárása, amiről olyan jól biztosított bennünket Ratzinger bíboros a gyászmise homíliájában, csodálatos támaszt jelent minden jóakaratú ember számára. Az örökség, amelyet írásainkban ránk hagyott, a helyes irányt térképezi fel, amelyet követnie kellene közös utunknak egy jobb világ felé, az Úrral való végső találkozás felé” – mondta beszédében Stanisław Dziwisz bíboros, Szent II. János Pál egykori személyi titkára az Europa Christi-mozgalom varsói kongresszusán.

Forrás: Vatican News