2019. október 25., péntek

0
832

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz:
Ha látjátok, hogy nyugaton felhő támad, mindjárt mondjátok: „Eső jön!”, és úgy is történik. Ha déli szél fúj, azt mondjátok: „Hőség lesz!”, és megjön az is. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság?
Amikor ellenfeleddel a hatóságokhoz mégy, igyekezzél még az úton kibékülni vele, hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vet téged. Mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted.
(Lk 12,54-59)

Jézus arcunkba vágja, hogy képmutatók vagyunk. És igaza van. Mindenre tudjuk a választ vagy keressük, hogy mi miért történik, vagy mit hogyan kellene csinálnunk. De az idők jeleire nem figyelünk. Azokra a jelekre, amelyeket Isten mutat nekünk. Azokra a jelekre, amelyek azt kérik tőlünk, hogy változzunk meg, hagyjuk el a rossz szokásokat, éljünk az Istennek. Persze ez változást követel, mert le kell győznöm önmagam. Istenért megéri.

Barta Barnabás plébános (Mezőpetri)

MEGOSZTÁS