2019. október 22., kedd

0
867

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.
Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
(Lk 12,35-38)

Nem szeretünk várakozni, mert feszültek, idegesek, türelmetlenek leszünk. Ez azonban akkor fordul elő, ha hivatalos helyen pl. orvosnál vagy hasonló helyzetekben várakozunk. A Jézusra való várakozás egészen más, nem feszültséget és idegességet, hanem ellenkezőleg: megnyugvást nyújt. Természetesen azoknak, akik valóban várják őt, annak tudatában, hogy az Ő eljövetele meghozza az igazi boldogságot, békét és szeretetet.

Barta Barnabás plébános (Mezőpetri)

MEGOSZTÁS