Vállaljuk tiszta szívvel az elköteleződést

1
1253
Fotók: Hirek.varad.org

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök szülőfalujában, Feketetón október első vasárnapján hagyományosan zarándoklattal emlékeznek meg a település híres szülöttjéről, amelynek csúcspontja az ünnepi szentmise. Idén a nagyváradi megyés püspök, Böcskei László celebrálta a legszentebb áldozatot.

A nap folyamán a zarándoklat résztvevői elimádkozták a rózsafüzért, majd két oroszlámosi hittanos – Súly Evelin és Vivien – felolvasta Bogdán József: Feketetó kis falumnak című írását.

Az ünnepi szentmisét Böcskei László nagyváradi megyés püspök mutatta be Martin Roos ny. temesvári püspökkel, Fiser János általános helynökkel, Hajdu Sándor helyi plébánossal, Koncz Tibor és Mellár József esperesplébánosokkal, valamint Király Tibor, Pethő László és Halmai János atyákkal. A szentmise ünnepi szónoka is Böcskei László püspök volt, aki homíliáját három vezérgondolat mentén építette fel. Kiemelte Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök életpéldáját – számolt be az eseményről a nagybecskereki egyházmegye.

„Amikor csak tehetem, a fiataloknak elmondom élettörténetét és földi pályafutását. Nagyváradon már alig néhányan vannak, akik ismerték Szilárd püspököt. Ők azonban mindannyian kiemelték, hogy amellett, hogy tanított, nevelt; tette, amit tenni kellett, érezte a hivatását, küldetését és ennek/ebben élt. Ő nem az elmúlt idők történelméhez tartozik, hiszen a 20. században élt, s élete követendő példa a ma embere számára is” – fogalmazott a püspök.

A főpásztor elmondta, egyházmegyéjében a közelmúltban fogadták a 2020-as NEK missziós keresztjét. A családosok szentségimádása után meghívta a kisgyermekeket, hogy nézzék meg a keresztet, s nagyon élvezte, ahogyan a gyermekek csodálták. „Jó lenne, ha mi is képesek lennénk erre, ha ilyen gyermeki lelkülettel tudnánk rácsodálkozni és hinni erejében” – mondta a jelenlévőknek.

A harmadik gondolat, amelyre a püspök kitért homíliájában, a küldetés volt, a missziós lelkület felélesztése és felébresztése, hogy egy élő, eleven egyház tagjai legyünk. Úgy fogalmazott: feleadatunk, hogy ajándék legyünk mások számára, legyünk a hit, az öröm és bizalom hirdetői, vállaljuk tiszta szívvel az elköteleződést.

1 HOZZÁSZÓLÁS