2019. október 7., hétfő

1
1002

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.
Az angyal azonban folytatta:
Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!
Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni!
Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni.
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”
Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
(Lk 1,26-38)

Mindannyian feladatot, megbizatást kapunk Istentől. A legszebb küldetést talán Szűz Mária kapta: Isten anyjává lenni. Szembesülve a küldetéssel, kérdések merülnek föl bennünk: Képes vagyok-rá? Nekem való ez? Alkalmas vagyok? Mária igent mondott, így vált istenanyasága hivatássá. Mi elfogadjuk hivatásunkat?

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS

1 HOZZÁSZÓLÁS

  1. SZERETŐ ATYÁM ,segits ,hogy felfedezzük napjainkban is a háromságos egy ISTEN MÜKÖDÉSÉT S JELENLÉTÉT életünkben.Mindent ISTENÉRT ,MÁRIA által,a napi lélek erösitő OLTÁRISZENTSÉG által.
    Koszönöm,hogy asztal közösséget vállalsz velem is ,akárcsak apostolaiddal.,s köszönöm ,hogy irgalmasságodba bevontál