Új párbeszéd Istennel

Diakónusszentelés a római Pápai Német-Magyar Kollégiumban

0
1182
Fotók: Németh István

Örömünnepre virradt a római Pápai Német-Magyar Kollégium közössége október 1-jén, kedden. A római tanévkezdésre való tekintettel – a sokéves hagyománytól eltérően – az idén először október első napjára, Lisieux-i Szent Teréz ünnepére került a kollégiumban szokásos diakónus-és papszentelés időpontja. Ezen a napon Vankos Alex, a nagyváradi egyházmegye papnövendéke nyerte el az egyházi rend szentségének első fokozatát, a diakonátust, aki teológiai diplomájának megszerzését követően az idei tanévben kezdi meg licenciátusi képzését a római Pápai Lateráni Egyetemen.

A diakónusszentelés előestéjén a szentelendő növendék főpásztora, Böcskei László megyés püspök ünnepi vesperást vezetett a kollégium Kaníziusz Szent Péter-templomában, amelynek keretében Alex esküt tett az anyaszentegyház iránti hűségére és a hit tiszta megőrzésére. A német nyelvű vesperáson a kollégium közösségén túl részt vett a szentelendő édesanyja és rokonai is – számol be az eseményről a nagyváradi egyházmegye hírportálja.

A másnapi, szintén a kollégium templomában, fél 11-kor kezdődő szentmisén jelen voltak a ház papnövendékei, áldozópapjai és jezsuita elöljárói – akik három éven keresztül szemtanúi és segítői voltak Alex formálódásának a papi hivatás útján –, illetve a római magyar egyházi közösség képviselői, élükön Németh Norberttel, a római Pápai Magyar Egyházi Intézet rektorával és növendékeivel. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország vatikáni nagykövete és Nuno da Silva Gonçalves SJ, a római Pápai Gergely Egyetem rektora is.

Böcskei László a szentmise bevezető gondolataiban kihangsúlyozta, hogy a hit fénye nem alszik ki mindaddig, amíg vannak és lesznek olyan fiatalok, akiket Isten meghív és kiválaszt a szent szolgálatra. A főpásztor meghívott minden jelenlévőt, és azokat is, akik a Mária Rádió hullámhosszain kapcsolódtak be a szentelési szentmisébe, hogy imájukkal kísérjék a jelöltet, hogy a vállalt szolgálatában hűséges legyen, mindent Isten dicsőségére és az emberek szolgálatára tegyen. Az egyházi elöljáró a szentbeszédében kiemelte, hogy a nagyváradi egyházmegye számára milyen nagy ajándék, hogy Isten ezt a fiatalembert a szolgálatra kiválasztotta. A diakónus, aki Isten és az emberek szolgálatára vállalkozik, nincsen egyedül a hivatás útján, Isten mindig mellette áll, és kegyelmével támogatja. Alex életében a mai szenteléssel egy eltörölhetetlen pecsét kerül eddigi személyes istenkapcsolatára, a közte és Isten között fennálló párbeszédre. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy egy új párbeszéd veszi kezdetét, amelynek erőforrásnak kell lennie most kapott küldetéséhez, az asztalszolgálathoz és Isten igéjének hirdetéséhez.

A szentmise után ünnepi ebéd következett a kollégium ebédlőjében, ahol Stefan Dartmann SJ rektor nem csak az újonnan szenteltet és az előkelő vendégeket köszöntötte, hanem kifejezte jókívánságait a papszentelésük kerek évfordulójára emlékező és ennek alkalmából Rómába látogató frater maior-ok (a kollégium régebbi diákjai) részére is.

Tomaskovity Szabolcs