Állítsuk meg a drogokat!

0
1528
A program során a fiatalokat bevonják a képzés folyamatába.

Ezzel a címmel szerveznek a drogfogyasztásra és annak megelőzésére fókuszáló ifjúsági csereprogramot négy ország 16–24 év közötti fiataljai számára. A programban 36 személy vesz részt, akik közül 16 fő hátrányos helyzetű. Szeptember 18. és 25. között Székelykeresztúr és az ukrajnai Nagybégány közötti kölcsönös ifjúsági csere során a fiatalok a preventív, megelőző szemléletet sajátítják el.

Az alulról jövő kezdeményezésként megvalósuló kétszer 8 napos ifjúsági csere alatt a fiatalok drogokkal kapcsolatos ismereteinek fejlesztésére fókuszálunk. Egyrészt az a célunk, hogy a projektben részt vevők a program végére olyan énvédő mechanizmusokkal legyenek felvértezve, amelyek segítik őket a drogfogyasztással kapcsolatos veszélyhelyzetek elhárításában és abban, hogy kialakuljon bennük egyfajta preventív szemlélet. Másrészt azt szeretnénk, hogy olyan ismeretekre, képességekre, készségekre tegyenek szert, amelyek révén környezetükben, kortársaik körében azonosítani tudják a drog megjelenését, illetve hogy segíteni tudjanak a droggal kapcsolatba került fiataloknak, hogy közvetíteni tudják számukra a preventív szemléletet.

Munkánk gyümölcseként reméljük, hogy ezen célok megvalósulása esetén hosszú távon is hozzájárulunk a fiatalok drogfogyasztásának mérsékléséhez, az ifjúsági közösségek, kortárscsoportok befolyásának ilyen téren való növekedéséhez. A program egy igen súlyos problémára hívja fel a figyelmet, ugyanakkor a drogprevenciós munka hiányterületére összpontosítunk: az egymástól való tanulásra és a kortárssegítés fontosságára kívánunk hangsúlyt fektetni.

Az ifjúsági cseréken tervezett tematikus munkának a célja elsősorban azt megértetni a fiatalokkal, hogy melyek azok a belső okok, amelyek oda vezetnek, hogy valaki függővé váljon. Az okok megértésén túl fontos, hogy megszerezzék azokat az információkat, készségeket, amelyek segítenek megelőzni a szerhasználat kialakulását. Azt is megtudhatják, hogy mit tehetnek, ha nekik van szükségük segítségre, de azt is, ha a környezetükben másoknak van erre szükségük.

Ugyanakkor fontos önmaguk, motívumaik megértése, hiszen az még keveset segít a fiataloknak, ha megértik, társadalmilag mi vezet a drogfogyasztáshoz. Azzal csak az intellektusuk kap impulzust, amit bárhonnan megkaphatnak, könyvekből, internetről is.

Az ifjúsági cserén tervezett foglalkozások, programelemek révén interaktív módon segítjük a fiatalokat önmaguk jobb megismerésében, a motívumaik feltárásában. Olyan élményszerű önismereti módszereket és tudást nyújtunk számukra, amelyek erősebbé, tudatosabbá tehetik a személyiséget a droghasználattal szemben. Emellett persze az elméletet sem hanyagoljuk el, hiszen a jobb megértéshez, a segíteni tudáshoz ez is lényeges szempont. A módszerek tekintetében igen színes a paletta, elsődlegesen a nem formális pedagógiai módszerek jelennek meg, de az előadás, a vita, a projektmunka, az egyéni foglalkozások is helyet kapnak.

A programban részt vevő 32 fiatal és a 4 csoportvezető az egészség és jólét, a nem formális tanulási formák, az ifjúság témáit járja körül. Igyekszünk olyan feladatokat és tevékenységeket kiválasztani, amelyek könnyed formában segítik a fiatalok tanulását ebben a viszonylag nehéz témában. Olyan interaktív tevékenységekkel töltjük meg a programot, amelyek feltétlenül igénylik a fiatalok aktív részvételét. Fontosnak tartjuk, hogy a feladatok mindenképpen a fiatalok által már ismert információkra épüljenek, hogy azokat hasznosíthassák időközben. Így gyakran kell saját véleményüket és ismereteiket megosztani társaikkal. A program során a fiataloknak feladatuk a saját ötleteiket és a fellelt információkat feldolgozni és társaik számára is érthető módon értelmezni, bemutatni. Fontos szerep jut az együttműködésnek, nemcsak a csapatépítő feladatok során, hanem gyakran a témafeldolgozás folyamatában is.

A projektet Románia, Magyarország, Ukrajna és Macedónia szervezetei valósítják meg közösen, akik a projektötlet kidolgozásától fogva szorosan együttműködnek. A projekt megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ programjának költségvetése biztosítja.

Sándor Rudi, a projekt koordinátora