A kereszt arra buzdít, hogy vállaljuk az áldozatot

0
1456
Fotó: Gerhardus.ro

A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, szeptember 14-én megtartott templombúcsún Kocsik Zoltán templomigazgató meghívására a temesvári piarista templomban Miklós Csaba majláthfalvi plébános mutatott be szentmisét délután Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, Szabó Tibor ifjúsági lelkész és Hajdú József kórházlelkész koncelebrálásával. Az istenházát meg­töl­tő hívek Temesvár több plébániájáról érkez­tek.

Szentbeszédét a meg­hí­vott plébános azzal indította, hogy Jézus keresztje, amely gyakorlatilag két egymásra merőlegesen összeillesztett fadarab, és amely jelenleg több millió keresztény embernek nagyon sokat jelent, mások számára ma is zavaró jelkép. A keresztények Jézus megváltó szenvedésének és Isten végtelen szeretetének a jelét látják benne – adta hírül a temesvári egyházmegye honlapján.

„A kereszt arra buzdít minket, hogy mondjunk le a kényelmünkről, és vállaljuk az áldozatot. Boruljunk le a kereszt előtt, nézzünk fel a megfeszített Krisztusra, és gondoljuk át: ezt azok tették vele akkor. De vajon én nem ugyanazt teszem most? Boruljunk le a kereszt előtt, kérjük Isten irgalmát, és valósítsuk meg azt, amit a mai szentleckében hallottunk Szent Pál filippieknek írt leveléből: »…hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr«” – hangsúlyozta a szónok.

A temesvári piarista templom főoltárát, amely a keresztre feszített Megváltó alakját ábrázolja két oldalán Szűz Mária és Szent János apostol szobrával, 1912. januárjában Glattfelder Gyula csanádi püspök szentelte fel.

Sipos Enikő