Claudio Maria Celli érsek Kolozsváron

0
1812
Bodó Márta felvételei

Claudio Maria Celli érsek, aki közel tíz éven át vezette a Társadalmi Kommunikáció Pápai Tanácsát, szeptember 7-én, szombaton reggel Kolozsváron szentmisét celebrált a Piarista templomban. Veres Stelian plébánoshelyettes fogadta és köszöntötte olasz nyelven, megköszönve neki, hogy ezt a többnyelvű közösséget is meglátogatja. Celli érsek rövid homíliájában Szűz Máriáról mint mindannyiunk édesanyjáról beszélt, és arra emlékeztetett, tőle és szent fiától, Jézustól tudjuk megtanulni a legfontosabbat: a szeretetet. A szentmise után az érsek megcsodálta Szűz Mária egykori füzesmikolai könnyező kegyképét, amely a Piarista templom egyik ékessége.

Claudio Maria Celli érsek Florentin Crihălmeanu kolozsvár–szamosújvári görögkatolikus püspök meghívására érkezett Kolozsvárra, és a szentmise után felkereste a görögkatolikus egyház Caritas Szervezete által Kajántón létesített szociális lakásokat. Ezt követően Andrei Andreicuţ ortodox érsek-metropolitával, Florentin Crihălmeanu görögkatolikus püspökkel, valamint Jakab Gábor pápai káplánnal, kolozsvár–kerekdombi és kajántói plébánossal, Móra László kajántói református lelkésszel együtt részt vesz a kajántói temető új ökumenikus kápolnájának felszentelésén. Vasárnap, Szűz Mária születése ünnepén a főpap az Isten Anyja Görögkatolikus Nővérek kolostorának búcsúján bemutatott bizánci rítusú szentmisén vesz részt, szeptember 9-én, hétfőn pedig a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem díszdoktori címét veszi át Celli érsek, akinek szerepe volt Ferenc pápa Laudato si teremtésvédelmi enciklikájának megszületésében.

Vatikáni szolgálatából nyugdíjba vonulva Celli érsek hangsúlyozta: sosem lehet teljesen visszavonulni – ennek szellemében folytatja szolgálatát többek között egyetemista fiatalok körében a Villa Nazareth intézményben, de továbbra is részt vesz a Vatikán külpolitikájának valóra váltásában, többek között a Kínával folytatott párbeszéd érdekében felállított bizottság – amelynek célja az úgynevezett „földalatti”, az Apostoli Szentszékhez hű kínai római katolikus egyház állami elismerése – elnöke.  

Claudio Maria Celli érsek Riminiben született 1941. július 20-án. 1965. március 19-én szentelték pappá, 1966-ban végzett a vatikáni diplomataképzőként szolgáló Pápai Egyházi Akadémián. 1990-től a Pápai Államtitkárság külügyminisztériumi hatáskörrel rendelkező Államközi Ügyek Részlegén dolgozott. 1995 decemberében kinevezték cluentumi címzetes érseknek és ugyanakkor az Apostoli Szék Vagyonkezelősége titkárává. Szent II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában 1996. január 6-án. XVI. Benedek pápa 2007. június 27-én kinevezte a Társadalmi Kommunikáció Pápai Tanácsa elnökének. Ő kezdte meg a vatikáni média reformját azzal, hogy kerekasztal-megbeszéléseket szervezett, nagyobb együttműködésre buzdította a L’Osservatore Romano napilap, a Vatikáni Televíziós Központ és a Vatikáni Rádió szerkesztőségeit. Így segítette Ferenc pápa kifejezett szándéka szerint a szentszéki kommunikációs rendszer átalakítását, ami mára meg is valósult. A Társadalmi Kommunikáció Pápai Tanácsa a II. vatikáni zsinat nyomán jött létre. „Ezekben az években a korlátok és a nehézségek ellenére elősegítettük, hogy a katolikus egyház ne csak kommunikatívabb legyen” – fogalmazott Celli érsek. Meggyőződése szerinte az egyház számára a kérdés az, miként folytasson párbeszédet a mai, más kommunikációs dimenzióban létező világgal, a mai, digitális kultúrához szokott emberrel. Ezen a téren az Apostoli Szentszék igyekezett a különböző helyi egyházi közösségek szolgálatára lenni, hogy szembe tudjanak nézni ezzel a kihívással és megfelelő választ tudjanak adni rá – mondta 2017-ben hivatalából nyugdíjba vonulva.

Fodor György