Új esztendő, új koncepció

0
1436
Fotó: gerhardus.ro

A temesvári egyházmegye püspökségi aulájának alkalmazottai, a család-, felnőtt- és ifjúsági pasztorációs irodák, a médiacsoport tagjai és az egyházmegye két főesperese gyűltek össze a Szeged melletti Domaszéken, szeptember 3-5 között, Pál József-Csaba, a temesvári egyházmegye főpásztora vezetésével egy közös együtt gondolkodásra és a jövő évi programok megtervezésére.

Bevezetőjében Pál József-Csaba megyés püspök elmondotta, hogy jó lenne elgondolkodni azon, mi a szerepe a menedzsernek és a menedzseltnek. A püspök úr arra hívta fel a figyelmet, hogy a találkozó célja az, hogy a négy csoport közösségben gondolkozzék és dolgozzék. „Nem kell elszakadnunk a valóságtól, amely az, hogy Jézus Krisztus alapította az egyházat és a Szentlélek működteti. Ezt kell, lássam az én csapatomban is, a plébániámon, az esperességemben. Fontos, hogy a hitet Jézus Krisztusban éljem meg, ez kell legyen a legnagyobb hitem, amit törekszem megtartani s arról tanúságot tenni.” – fogalmazott József püspök.

A megbeszélés elején a résztvevők visszatekintettek az eltelt évre, visszapillantva arra, ami eddig történt, hogy ebből tudjanak tovább tervezni és elengedni olyan dolgokat, amelyek már elavultak. Az egybegyűltek örömmel vettek részt a közös programokon, hasznos volt az együttműködés és a tapasztalatcsere. Ez egyben továbbképzés is volt, hiszen a második nap találkoztak a Szegedi Pasztorális Helynökség  vezetőjével, Kondé Lajos atyával és munkatársaival, akik megosztották tapasztalataikat, bemutatták a tevékenységeiket, beszéltek arról, hogy a szervezett programokból mi vált be és mi bizonyult kevésbé vonzónak. 

A délutáni program keretében mind a négy csoport közösen gondolkozott el és válaszolt arra a kérdésre, hogy mit akar tenni ebben a lelkipásztori évben azért, hogy egyre inkább közösségben gondolkodjanak és éljenek, illetve milyen programokat, ötleteket javasol ennek megvalósítására. A válaszok mindegyik csoport számára építő jellegűek és tanulságosak voltak, ugyanakkor a résztvevők megerősödtek a hitben. 

Az egybegyűltek elhatározták, hogy továbbra is igyekeznek egymásra, illetve egymás munkájára odafigyelni és egymást támogatni. A programok egymás lelki és szakmai fejlődését, ezáltal pedig a célközönségek javát is szolgálták. 

A négy összegyűlt csoport elhatározta, hogy jövőre Mi sokan egy kenyér vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesültünk (vö. 1Kor 10,17) mottóval akar együtt járni az Evangélium útján.

A találkozót visszatekintés zárta, majd közös ima, amelyben a résztvevők kérték a jó Isten segítségét az elkövetkezendő pasztorális évre, valamint az elhatározott tervekre, hogy minden megvalósulhasson. 

Sipos Enikő és Váncsa Csaba

Forrás: gerhardus.ro