Húsz éve szentelték Martin Roos püspököt

0
2122
Fotók: Claudiu Călin (Temesvári Egyházmegye)

Ma délben a temesvári püspökségen fogadás keretében köszöntötték a 20 éve a temesvári Szent György székesegyházban püspökké szentelt Martin Roos nyugalmazott megyéspüspököt. A fogadáson a püspökség alkalmazottai és az egyházmegye számos papja mellett jelen volt a jelenlegi temesvári megyés püspök, Pál József-Csaba, illetve Böcskei László nagyváradi megyés püspök is. Mindketten köszöntötték az ünnepeltet.

Pál József-Csaba püspök 21 rózsaszálból álló csokrot nyújtott át elődjének, 20 fehér és egy sárga rózsát, illetve húsz olyan tényt sorolt fel Martin Roos püspökségéből, amelyekért a papok, a világiak és az utód püspök is köszönetet szeretnének mondani. A sárga rózsa mindannak jelképe, amiért köszönetet szeretnének mondani, de nem lettek felsorolva. Pál József-Csaba három nyelven (románul, magyarul, németül) mondott beszédének a végén köszönetét fejezte ki elődje iránt azért a munkáért és erkölcsi támogatásért, melyet a püspökké szentelése óta, az eltelt esztendő alatt kapott Roos püspöktől, aki mellette állt, mindenkinek példát mutatott a rátermettségben, alapos munkában és kitartásban.

Böcskei László püspök  az ünnepelt életének olyan pillanatait elevenítette fel püspökké szentelése előttről, mint a szemináriumban eltöltött évek, amelyeket Gyulafehérváron kezdett el, a stimpfachi  működése a Rottenburg-Stuttgart-i egyházmegyében, és a püspökké való kinevezésének napja, mely egybeesett Martin Roos püspök édesapja elhalálozásának napjával. A pasztorális munkáért, az egyházmegyéért és a papságért vállalt áldozatot emelte ki beszédében Böcskei püspök. Martin Roos püspök beszédében egy fiatal, ágyhozkötött tragikus sorsáról beszélt, akit az egyházmegyét látogatva ismert meg. A betegek, az idősek, de minden hívő, akivel találkozott, mindazok, akik a papságot támogatták a plébániákon, mind ott vannak ma imáiban. Végezetül  köszönetet mondott „lelki fiainak”, a jelenlegi temesvári és nagyváradi megyés püspököknek, szavaikért és a megszervezett fogadásért.

Martin Roos nyugalmazott temesvári megyés püspököt ma két évtizede, 1999. augusztus 28-án, Szent Ágoston emlékünnepén szentelte püspökké Jean Claude Perisset akkori romániai apostoli nuncius, Gyulai Endre szeged-csanádi megyéspüspök és Johannes Kreidler Rottenburg-stuttgart-i segédpüspök. Martin Roos püspöksége alatt 32 papot, két püspököt, több templomot és kápolnát szentelt és püspöksége idején újították fel a Mária-radnai kegyhelyet és elkezdték a temesvári dóm felújítását is. Több, a csanádi és a temesvári egyházmegye történetével, Mária-Radna történetével, Szent Gellérttel és a bánság történetével foglalkozó kötet szerzője.

Forrás: Temesvári egyházmegye (Claudiu Călin)