Istent kereső tábor

0
1981

Balatonszepezden került sor Budapest-Lipótváros, V. kerület testvér-városainak lelkészei és ezek munkatársai számára szervezett lelki és szellemi, táborozással egybekötött találkozóra. Az augusztus 13-16. közötti időszakban első alkalommal lezajlott találkozón budapesti, torockói, torockószentgyörgyi és gyergyószentmiklósi Istent kereső lelkek voltak jelen. A Portik-Hegyi Kelemen gyergyószentmiklósi főesperes-plébános által kezdeményezett nyári megmozdulás első napján játékos bemutatkozás vezette be a programot. Ezután a fontosabb világvallásokról láthattak előadást a résztvevők. Ezt követte a budapesti és a torockószentgyörgyi, torockói unitárius közösségek bemutatása. Unitárius istentisztelet következett, majd az est folyamán a gyergyószentmiklósi Szent Miklós római-katolikus plébánia munkatársi közösségének bemutatása szerepelt műsoron.

Másnap dr. Czire Szabolcs unitárius lelkész, teológiai tanár színvonalas bibliamagyarázattal örvendeztette meg a hallgatóságot, ennek keretében az Ároni áldás elemzésére is sor került. Szentmisével folytatódott a napi program, amelynek során alapos magyarázattal hozta közelebb az érdeklődőkhöz a szentmiseáldozat részeit Portik Hegyi-Kelemen főesperes-plébános. A budapesti és erdélyi résztvevőket megtisztelte jelenlétével Szentgyörgyvölgyi Gábor V. kerületi önkormányzati képviselő, aki egyben az egyházügyi bizottság elnöke is, továbbá Boda Éva önkormányzati referens is jelen volt. Amint az a beszélgetés során elhangzott e lelki-szellemi tábor ötlete tavaly merült fel egy beszélgetés alkalmával, amit jónak talált és felkarolt a budapesti önkormányzat. A jövőre nézve elhangzott, hogy ennek a találkozónak és táborozásnak mindenképp lesz folytatása, szeretnék azt is, ha hagyományossá válna ez a lélekfelemelő kezdeményezés. Az est során bemutatás révén a budapesti evangélikus egyház Deák-téri gyülekezete is közelebb került a találkozón résztvevőkhöz.

A harmadik nap katolikus szentmise, illetve a Finta Emese torockószentgyörgyi unitárius lelkész által bemutatott istentisztelet voltak a fontosabb mozzanatai a balatonszepezdi tábornak. Nem maradt el az egyes felekezetek tevékenységi beszámolója sem, amely bizony hasznos tapasztalatcsere és ötletbörze is volt ugyanakkor. A szabadidős programok idején a résztvevők strandolhattak a Balaton-partján és a közeli nevezetességekhez szervezett kirándulások sem maradtak el.

Végezetül az alábbi gondolatok fogalmazódtak meg és kerültek be a vendégkönyvbe: „A szeretet mindent legyőz és egységet teremt. Ezt tapasztaltuk meg 3-4 nap alatt. Gazdagodtunk lelkiekben, szellemiekben, olyan kincseket gyűjtöttünk, amit moly és rozsda nem pusztít el, amit a tolvajok nem tudnak ellopni. Adtunk és kaptunk. Hála és dicsőség Istennek.”

Ennek a találkozónak folytatása a tervek szerint az idén novemberben az V. kerületben döntenek a testvérvárosok lelkészei számára szervezett budapesti találkozón, mely több mint 10 éve, évi rendszerességgel tartanak.

Rokaly Zsolt