2019. augusztus 22., csütörtök

0
832

EVANGÉLIUM

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.
Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!
Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! 
Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni.
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
(Lk 1,26-38)

Életünk legszebb felfedezése, hogy Életadó Istenünk meghívott az életre. Az pedig nem akármilyen, hanem átkarolt az Atya Fiának keresztszeretetétől. Most már biztosra tudjuk, Ő a gondoskodó, áldást adó, vigyázó, aki akkor is velünk van, ha megfeledkezünk róla. A lakoma vendégei vagyunk, egyben aktuális főszereplői is. Nélkülünk nincs ünnepség, kellünk, csak velünk van ünnep. Bárcsak akarnánk méltók lenni, hogy gyengeségeink, törékenységeink, hibáink és bűneink ellenére is azt mondhassa Életadónk, csak veletek, mert minden értetek történik.

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS