Atyhai kálvária a hálaadás jegyében

0
1348
Fotó: Hargita Népe

Az egyházközség a falut sújtó természeti katasztrófák nyomán határozta el még 1928-ban, hogy minden év augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén tartózkodik a munkától és kötelező, fogadalmi ünnepet tart a temető felett emelt kápolnánál. Ezt a napot a kommunista diktatúra idején is mindig igyekeztek megünnepelni, és teszik ezt mind a mai napig.

Az atyhai kápolnát három éve újították fel Böjte Csaba ferences szerzetes kezdeményezésére, majd Jakubinyi György gyulafehérvári érsek jelenlétében szentelték fel 2016-ban, de pár hónappal a szentelés után – oldalfalai és toronycsonkja kivételével – leégett, így ismét újjá kellett építeni. A lelkiekben való megerősödés, a templom újjáépítése körüli összefogás iránti hála késztette most arra a helyieket, hogy a temető feletti sétányra, a kápolnához vezető ösvény mentén kálváriát alakítsanak ki, amelyet idén augusztus 6-án, kedden szenteltek fel szabadtéri szentmisén. A szertartás a Te Deummal és körmenettel zárult – számol be az eseményről a Hargita Népe.

A kálvária stációit – tizennégy cserefakeresztet – Vinczeffy László Munkácsy-díjas képzőművész ötlete alapján készítették. A keresztaljával felvonuló mintegy 150 fős ünneplő vett részt az eseményen a koncelebráló papok mellett. A kápolnánál a szomszédos egyházközségek lelkipásztorai szolgáltak. Az ünnepi szentmise szónoka, Balázs Imre ny. plébános kitért a hányattatott sorsú kápolna múltjára, de annak szépségére és feladatvállalására is. Adorján Imre plébános a mise végén köszönetet mondott a Kárpát-medence különböző szegleteiből érkezett segítségért, a kapott együttérzést, amelyek mind segítették a templom felújítási munkálatait.

Az Élő Székelyföld Egyesület és Munkacsoport civil szervezet dokumentálta a kápolna pusztulásának, majd helyreállításának eseményeit, akik a templomot sújtó vihar harmadik évfordulóján, a szeptember 18-hoz legközelebb eső hétvégén tervezik bemutatni az építkezést dokumentáló filmet és A zöld ág reménysége című kötetet.