Anyagi támogatást kaphatnak a nehéz sorsú tehetséges diákok

0
1282
A tehetség a legnagyobb ajándék, de egyben a legnagyobb feladat is. Fotó: Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Facebook-oldala

Nehéz anyagi helyzetű családokban élő gyermekek megsegítésére ír ki ösztöndíjpályázatot a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület magánszemélyek támogatásával. Olyan szülők és gyámok pályázhatnak, akiknek kiváló képességű gyermeke a 2018–2019-es tanévben magyar nyelven tanult 6–10. osztályban. A pályázatok benyújtásának határideje 2019. augusztus 31.

A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges gyermekek támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület felhívására a világ minden részéről és Erdélyből is sokan csatlakoztak a támogatók körébe. A pályázat alapfeltétele, hogy a családban az egy főre eső reális jövedelem ne haladja meg a havi nettó 650 RON-t és a gyermek legalább 8,50-es általánost ért el.

Amennyiben a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 18 000 forintnak megfelelő támogatást jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elnyerhető támogatás a Tehetségtámogató Program keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart.

A támogatást a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylők számától függően, egységes értékelés alapján. A pályázókat az egyesület levélben értesíti a döntésről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötnek, ezt követően az ösztöndíj folyósítása október hónaptól kezdődik, és egy évre szól. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem és a család reális jövedelme között, az egyesület kuratóriuma akár támogatási év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is meghosszabbítható.

Az egyesület törekszik folyamatosan biztosítani a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni. Az alapösztöndíj felét (108 000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak igyekszik biztosítani. A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázat kizárólag a 2019/2020-as támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat. A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, illetve igényelhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen. A pályázat postai úton nyújtható be augusztus 31-ig.