2019. augusztus 6., kedd

0
1096

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit.
Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt.
Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.
(Lk 9,28b-36)

Néhány éve igen különleges hegyen ünnepeltem az eucharisztiát. Hajnalok hajnalán készülődtünk a szentmisére és kegyelmeinek befogadására. Az áldozás pillanatában valami különös történt: a Nap ragyogó ébredése, önmaga feltárása, az ég meghasadása az ünnep mélységét és gazdagságát mutatta meg. Egy életre megmaradó élmény: Isten ma is feltárja önmagát és hív az életébe. Az evangéliumi esemény színtere a hegy, ahová Jézus a három kiválasztott tanítványával, Péterrel, Jánossal és Jakabbal van jelen és ott, imádság közben „arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott”. A tanítványok egészen rendkívüli eseménynek voltak a tanúi. Jézus megmutatta isteni dicsőségét. A nyári napokra lehetőségként itt a mai ünnep, ami meg akarja velünk értetni Isten közeledésének csodáját, ami szelíd és szeretettel teli. A Te életedben is lehet egy hegy, ahol Isten önmagát mutatja, szeretetét sugározza, életét ajándékozza. Keresd, hogy életed legyen!

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS