2019. augusztus 3., szombat

0
765

EVANGÉLIUM

Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje.”
Heródes ugyanis annak idején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette: „Nem szabad őt feleségül venned!” Heródes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt.
Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő János fejét).
Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának.
Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.
(Mt 14,1-12)

Az evangélium Keresztelő János alakját tárja elénk, nagy kicsengése a Keresztelő életének: „Neki kisebbednie kell, az eljövendő Messiásnak pedig növekednie”. János küldetése, hogy a megtérés útjára vezesse népét, környezetét. János a bátor, de alázatos harcos rávilágít Heródes, Galilea fejedelmének vétkére – aki testvérének feleségét csábította el – és ezért börtönbe került. A fejedelem ünnepelteti magát és új feleségének lánya tánccal szórakoztatja a jelenlévőket, és mivel a látszat-úrnak tetszik a produkció, mindent ígér. Az ígéret teljessége Keresztelő János élete, illetve feje. A bűnt részlegesen el lehet palástolni, de eltakarni teljesen soha.

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS