2019. augusztus 1., csütörtök

0
828

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?”
„Igen!” – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.”
Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.
(Mt 13,47-53)

Az evangéliumban hallott háló képe Isten tervére irányítja a figyelmet. De mi az Ő terve velünk, maiakkal? Annyira szükség van a háló összetartására, megtartó erejére, mert körülöttünk minden a megosztottságról, a szétesésről szól. Szinte már egy talpalatnyi hely sincs, ami azt sugallná, hogy stabil a talaj a lábunk alatt. Isten terve az eredetivel, az igazival van összhangban. Szükségünk van a megtartó erőre, a gondolatra, a szép szóra és az isteni áldásra, hogy helyén legyen az életünk.

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS