Köszönet a pápalátogatás megszervezéséért

1
3917
Oláh Zoltán, Csont Ede, Bodó Márta, Miguel Maury Buendía pápai nuncius, Urbán Erik ofm és Veres Stelian a találkozón

Ferenc pápa romániai útjának megszervezésében kétségtelenül kiemelt szerepe volt a vatikáni diplomáciának, amelyet Miguel Maury Buendía pápai nuncius képvisel mint a Vatikán romániai nagykövete. Az államfői meghívástól és annak elfogadásától hosszú az út a megvalósulásig, sok nagyléptékű és apró részletet kell egyeztetni. A romániai látogatás helyszíneinek kiválasztása, elfogadtatása még körültekintőbb és aprólékosabb egyeztetést igényelt. Az a tény, hogy Ferenc pápa Csíksomlyóra látogatott, hogy az erdélyi magyarok kedvelt, kiemelt, történelmi búcsújáróhelye a fókuszba került, túlzás nélkül hatalmas jelentőségű. Elismerése a hely jelentőségének, szentségének, az ottani évszázados imának és búcsújárásnak, és elismerése a nép hitének. Ezért a nyilvános, ország-világ előtt történt elismerésért nem lehet eléggé hálásnak lenni. Hálásnak a jó Istennek, és hálásnak minden közreműködő munkatársának, aki engedte a Lélek sugallatát érvényesülni.

A pápalátogatásra készült kiadványokat, köztük a Keresztény Szó különszámát ajándékozta a küldöttség a nunciusnak. Fotók: Bodó Márta

A csíksomlyói pápalátogatást előkészítő szervezők éppen ezért fontosnak tartották személyesen is megköszönni Miguel Maury Buendía pápai nunciusnak mindazt, amit a vatikáni diplomácia képviseletében tett a látogatás egészének sikeréért, és kiemelten is a csíksomlyói helyszínért. Hivatala átvétele óta buzgón és lelkiismeretesen járta be az egyházmegyéket, megismerte azok lakóinak helyzetét, az örömöket, de sérelmeket is. Jól emlékszünk, hogy a marosvásárhelyi katolikus iskola vesszőfutása során is azonnal ott termett, közbenjárását nemcsak ígérte, de befolyását latba is vetette. Ugyanezt tette akkor is, amikor a csíksomlyói pápai jelenlét szóba került. Mindezt köszönte meg neki a szervezőbizottság képviseletében Oláh Zoltán, Urbán Erik ofm, Csont Ede, Veres Stelian és e sorok írója. A küldöttség elvitte a pápalátogatásra készült nyomtatott anyagokat és más, a pápalátogatás helyszínére utaló emléktárgyakat. Miközben néhány félresikerült momentumról is szó esett, elsősorban az ünnepi pillanatokra koncentrálva emlékeztek közösen többek között arra, hogy a vigasztalanul zuhogó eső elállt, amikor Ferenc pápa megérkezett, hogy a tömeg milyen csodálatos, imádságos fegyelemben ünnepelt, és hogy (a nuncius véleménye és személyes tapasztalata nyomán fogalmazott így) legalább 180 000-en gyűltek össze a csíksomlyói pápai szentmisére. A vatikáni kirendeltségen tett látogatás során a csíksomlyói szervezőket képviselő csapat kifejezhette azt is, hogy a magyar közösség is tud hálás és elégedett lenni, nem csak a panasz hangját tudja megszólaltatni, ennek fontos üzenetértéke volt. Buendía nuncius arra biztatta a bizottság tagjait, a köszönet és hála szavát vigyék el a szentatyának személyesen, biztatása mellé közbenjárását is ígérve, hogy ez az álom is meg tudjon valósulni.

1 HOZZÁSZÓLÁS