2019. július 20., szombat

0
872

EVANGÉLIUM

A fél kezére béna ember szombat napon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét.
Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése:
„Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek.
Nem vitatkozik, és nem kiabál; szavát sem hallják a tereken.
A megroppant nádszálat nem töri el, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, míg csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek.”
(Mt 12,14-21)

Ma is vannak nehezen megoldható életsorsok. Talán találkoztál olyan emberrel, akit magára hagytak és összeszorult a szíved. Vannak nehezen megélt életek, tele küszködéssel, sok-sok fájdalommal. De ennél többet és jobban szenved Isten, amikor mi hagyjuk magára és Életadóként látja gyermekeinek élet-vesztét, hibás döntéseink miatt. Kérjük az Urat, hogy gyógyítsa igazi életre éhes életünket, hogy lássuk a helyes utat és lehetőséget, ami adva és ajándékozva van számunkra.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS