2019. július 12, péntek

0
956

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus így tanította apostolait: 
Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek.
Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.
Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia.
(Mt 10,16-23)

A küldetésben a jó és a rossz ellentéte, olykor erőszakos harca megmarad. Isten országát ma már életpéldákkal lehet elmélyíteni, lejárt a szavak hangoskodásának kora. A küldetés mindig kihívással is jár. Az apostolok csak Istenre irányíthatták a figyelmüket, útra indulásuk úgy kezdődött, hogy nem sok esélyük, lehetőségük volt a győzelemre. Egyházunk azért van, él és tud ünnepelni, mert van rá oka: a Szentlélek vezeti bölcsességével és erejével. Különösen Szent Pál beszél gyakran arról, hogy a hatalom emberei ellene támadtak, de mert Isten jelen volt az életében, nem tudták megállítani, leállítani. Ma is futótűzként kellene, hogy terjedjen a jó, a szép, az isteni! Mit kell tennem, hogy mindez igaz legyen az én életemben is?

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS