2019. július 10., szerda

0
973

EVANGÉLIUM

Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget.
A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus fiai: Jakab és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt.
Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.”
(Mt 10,1-7)

Az élet Isten nagy ajándéka. Ennek tudatában kellene élnünk, hiszen minden kegyelem és megmásíthatatlan ajándék. Jézus az apostolokra bízta művének folytatását. Ma is folytatódik mindez: gyógyítani kell a lelki betegséget, a vakságot, az erőtlenséget és a reménytelenséget. Küldetésünk lényege, hogy Isten országáról tegyünk tanúságot szavainkkal, tetteinkkel, egész élet stílusunkkal. A legnagyobb hír, hogy Isten országa, az igazi élet már most élhető, nem valamikor később lesz teljessé. Ma kell igent mondani az életre! A küldetés ma a miénk!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS