2019. június 22., szombat

0
844

EVANGÉLIUM

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
Senki sem szolgálhat két úrnak: Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is.
Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani?

És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek?
Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy „Mit együnk?” vagy: „Mit igyunk?” vagy: „Mibe öltözzünk?”! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.
(Mt 6,24-34)

Mennyire álmodom olyan közösségi életről, ahol a mai evangélium szavai érvényesülnek… Poszt-posztmodern világunk rabul ejt: minden szétrepedni látszik, már nincs egység, harmónia, összhang. Ezért találó az örömhír: „Senki sem szolgálhat két úrnak.” Újra és újra át kell alakulni, felül kell vizsgálni az életet, meg kell találni az összhangot. Van úgy, hogy ki is mondjuk: ez így nem mehet tovább! Ne is menjen így tovább! Kell a megújulás, kell a fellégzés. Az evangélium másik igaz gondolata arra bátorít, hogy „Ne aggódjatok az életetek miatt.” Mennyire aprópénzre kell váltani a jézusi gondolatokat. Mindenért aggodalmaskodunk, szepegünk és stresszeljük a drága, Isten-adta életet. Lehet szépen is élni. Ennek eredetije is ott van a mai evangéliumban: „Ti elsősorban az Isten országát.” Ez a leglényegesebb, a többi csak másodlagos.


Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS