Legyünk élő szentségmutatók

0
1882
Fotók: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Jézus értünk van itt, azért, hogy ne éhezzünk – így fogalmazott Schönberger Jenő püspök úrnapi homíliájában.

Megtelt a szatmárnémeti székesegyház úrnapján, június 20-án, az oltáriszentségben jelen való Jézust köszönteni és imádni vágyó hívekkel. Schönberger Jenő megyés püspök papjaival este hét órától mutatott be szentmisét, a bevonulást követően emlékeztetve híveit: Isten szeretetének jele, hogy az eucharisztiában is az emberiséggel maradt.

„Isten országa már itt jelen van, mert Jézus itt van. Amikor ez a világ elvon, elcsábít tőle, mindig térjünk vissza hozzá, mert nincs más üdvösség, csak Jézus Krisztusban” – mondta a püspök. Szentbeszédében előbb az úrnapi körmenet díszes kellékeire hívta fel a hívek figyelmét. Ezek az ünneplés részét képezik, ám Jézusnak emberekre van szüksége, akik életükkel felmutatják őt a világban. Azt kérte híveitől, legyenek monstranciákká, szentségmutatókká: „Jézus értünk van itt, azért, hogy ne éhezzünk, hogy tápláljuk a lelkünket, ne fogyjon el a hit, a remény és a szeretet belőlünk. Ő a forrás. Ha tényleg hisszük, hogy Jézus itt van az oltáriszentségben, akkor azt is fogadjuk el, hogy értünk van itt. Mi legyünk a szentségmutatók, akik hajlandóak kivinni a világba Krisztust. Mondjuk el, hogy Isten szeret bennünket. Ne zárjuk el magunkat, fogadjuk be Isten szeretetét és kérjük a Szentlelket, gyújtsa lángra a szívünket. Mennyien vannak, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi. Adjunk hálát értük a Szentlélek Úristennek és imádkozzunk velük együtt azokért, akik még nem akarják vagy nem tudják Krisztust hordozni. Az életünk legyen jó példa számukra”.

A szentáldozást követően az Oltáriszentséget kivitték az utcára, a hívek körmenetben kísérték, ahogy a püspök megkerülte vele a régi főtér parkját, – annak négy pontján az evangéliumot olvasták – megáldotta vele a híveket, a várost és annak lakóit.