2019. június 21., péntek

0
1051

EVANGÉLIUM

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is.
A test világossága: a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora?
(Mt 6,19-23)

Az élet növekedni akar. Akinek ez nem fontos, az nem is akar élni. De mi az ami mozgat? Mi van a szív legmélyén? A mai örömhír e témakörre vezet rá. Lényeges útmutatása az evangéliumnak a mai napra, hogy ne csupán a földi életre rendezkedjünk be, mert mindez múlandó. Életünk színtere terjedjen ki az örökkévalóra is. Nagy ajándék e világi életünk, de ne csak önző önmagunkért éljünk. Az élet természetes, egészséges velejárója, hogy törekszünk kialakítani egy biztonságos élhető életszínteret, de felnőttség kérdése, hogy ezt a biztonságépítést uralni tudjuk-e? Mindennapos harcunk kell legyen, hogy jól kezeljük élet adta javainkat, hogy azok örökkévaló kincsekké váljanak. Ma különösen nem könnyű tisztességes embernek lenni, mert minden a most, a hamar, a kapzsiság kísértéséről szól, ami sok esetben mások eltiprásával párosul. A világ ezt sulykolja, de járhatok más utat is, ahol van emberség, tekintet és szerető megnyilvánulás … Gazdag és szép ez az út. Válaszd ezt!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS