2019. június 18., kedd

0
772

EVANGÉLIUM

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
Hallottátok, hogy ezt mondták: „Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!
(Mt 5,43-48)

Jézus példabeszédek sorozatával törekszik értelmezni, új megvilágításba helyezni az életvezetési sémákat. A napi evangélium az ellenség iránti szeretetről szól. Ez egy olyan téma, ami akkor sem és most sem áll a törvényértelmezés középpontjában. A lényeget tudjuk, de mintha még sem akarnánk alkalmazni: szeretni az Istent egész szívvel, minden erővel, teljes lélekkel, a felebarátot pedig úgy, mint önmagunkat. Egyetlen életvezetési módszer áll előttünk és ez biztos! A Jézus követés tökéletes iránytűje és lehetősége a mai evangéliumban található: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket!” Nehéz lépcsőfokok, de minden egyes szavát sajátunknak kell érezni, magunkénak kell tudni, sőt aprópénzre kell váltani. A lépcsőfokok minden egyes lépését, még ha nehéz is meg kell mászni, csak ekkor lehet teljes az élet. Adjon a Szentlélek elegendő kegyelmet az élet-lépcsőfokok lépegetésében, hogy tudjunk imádkozni azokért, akik megbántottak, akik rosszat tesznek, hogy a tisztelet lassan szeretetté válhasson.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS