2019. június 17., hétfő

0
1001

EVANGÉLIUM

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Szemet szemért, fogat fogért.” Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
(Mt 5,38-42)

Az Isten útját kereső ember annak tudatában kell éljen, hogy vigyázzon a lényegre, a szívre és lélekre. Annyi minden megzavarja értékes, Isten adta életünk. Annyi hangoskodás, állítólagos hozzáértés vesz körül és miközben mindenki vallja a maga igazát, jó lenne nem elveszíteni a lényeget: a szív, a lélek tisztaságát és ártatlanságát. A mai örömhír ismét nagy útravalót ad. Jézus a szemet szemért elv helyett a következő éltető módszert kínálja fel: „ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.” A szavak, gondolatok éltető és élhető életet kínálnak. Nem kell mindig a magunk igazát kiharcolnunk, nem kell mindig, mindenkor lavina áradattal háborús övezetet kialakítanunk … lehet bizakodóan, megannyi életképes lépésben is élni. Jézus erre élet példát hagyott! Az Ő útját keresve vigyázzak a lényegre, a legfontosabbra, a többi nem számít.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS