2019. június 12., szerda

0
1164

EVANGÉLIUM

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy í betű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
(Mt 5,17-19)

Ha a mai evangéliumnak címet kellene adni, akkor azt így fogalmaznám meg: megajándékozottnak lenni, hogy a mű teljessé legyen. A lelki életben a megajándékozottság egy nagy téma, valamennyien Istentől megajándékozottak vagyunk, nem azért, mert megérdemeljük, hanem mert Isten, az örök szeretet önmagát ajándékozza. Ebben a megajándékozottságban nem az én ügyességemen múlik az életem, hanem azén, aki létbe, életbe hívott és megtart. A hálán túl az élet nagy ajándékaiért csak egy feladatom van, hagyni, hogy erősségem legyen az Úr. Ma ismét tudatosítani akarom, életem minden rezdülését Neki akarom adni, hívom és kérem, minden találkozásban, történésben, gondolatban és szóban Ő legyen jelen, mindaz, ami történik az Ő legnagyobb dicsőségére történjen.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS