2019. június 6., csütörtök

0
1171

EVANGÉLIUM

Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott:
Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.
Egy legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.
Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem.
Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem.
Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.
(Jn 17,20-26)


Az evangélium mély üzenete a mai napra: Jézus küldetésének a jutalma nem más, mint akik megismerték az ő szavát, egységben élik életüket az élő Istenben. Nagy téma az egység! Az élő Péter ma már hazai pályákon mozog, mi meg továbbra is úgy folytatjuk életünket, mint eddig? Reményem, hogy a pápalátogatás nem csak egy történelmi esemény marad. A szentatya egységre és közös útra hívó szavai meg kell mutatkozzanak gondolkodásunkban, szavainkban, tetteinkben, kapcsolatainkban egész életstílusunkban. Vallom, nagy nagyzolás lenne egymásban nem a felebarátot látni, kicsivel több életöröm kellene bennünk legyen, hogy előítélet-mentesen tudjunk egymáshoz lépni és esélyt adni a megajándékozottságra. Kérjük a Szentlelket, hogy segítsen ebben növekednünk és vigyázzon a székelyek Madonnája értelmünkre, hogy a szentatya szavait ne feledjük el.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS