2019. május 31., péntek

0
925

EVANGÉLIUM

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul.
Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra.
Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek.
Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.
(Jn 16,20-23a)

Ezek a napok különösen értékesek és másmilyenek: a mai napon országunk vendége Ferenc pápa. Nem véletlen, hogy az evangélium arról beszél, hogy a Jézustól kapott örömet senki sem veheti el a tanítványoktól. Talán Ferenc pápa ebben is meg fog erősíteni, hogy az igazi öröm birtokosai legyünk. Ferenc pápa különösen az öröm embere, de honnan van az ő öröme? A szentatya életében az öröm nagyon mély, Isten ajándéka! Kétségtelen, hogy ezt csak valódi belső örömmel lehet továbbadni. Ő ezt teszi és ebben óriási példa sokunknak. Ajándék-mivoltunk tudatában mondjuk őneki: Isten hozta, szentatya! Legyen örömteli ez a találkozás, hogy románok és magyarok valóban „Együtt tudjunk járni” közös életünk útján.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS