2019. május 28., kedd

0
943

EVANGÉLIUM

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondotta tanítványainak:
Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek: hová mégy? De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket.
Pedig én az igazságot mondom: Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek.
Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem hittek bennem. Az igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték.
(Jn 16,5-11)

Az evangélium közli: Jézusnak el kell távoznia a barátai, övéi köréből, hogy elküldhesse a Szentlelket. A Vigasztalóra különösen szüksége van emberi életünknek. Sokszor vagyunk bátortalanok, reményvesztettek, utat és lehetőséget keresők. Ebben az élet kilátástalanságában csak a Lélek az, aki eligazíthat. Életünk nem létezhet a Szentlélek nélkül. Csak az Ő erejével tudunk újjászületni az élet törpeségeiből, bűnösségéből. Életünk nem csak abból áll, hogy jól viselkedünk, jót tesszük és mondunk, hanem a Léleknek kell bennünk, viselkedésünkben, tetteinkben, szavainkban, egész életstílusunkban megnyilvánulnia, elevenen élnie. Így, néhány nappal a pápalátogatás előtt érdemes szembenézni a kérdéssel: milyen helyet foglal az életemben a Szentlélek?

Csíki Szabolcs segédlelkész


MEGOSZTÁS