2019. május 22., szerda

0
780

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
(Jn 15,1-8)

Igazi életet csak Istentől kapott fénnyel lehet megélni. János evangéliumának nagy témája a közénk jött fény. Fény nélkül nincs élet, az életkedv is csak akkor igazi, ha az Életadótól származik. Az aktivitás eretnekségében szenvedő világunknak nagy szüksége van a világos gondolkodásra és a tisztánlátás ajándékára. Az örömhír tisztánlátásra bátorít: mi a szőlővesszők vagyunk, igazából minden adva van! Nem kell nekünk a mindentudás hatalmát eljátszanunk, meghívottak és küldöttek vagyunk, akik a jelen élet pillanatát kell, hogy komolyan vegyük! Mindenen ott van Isten bőséges áldása! Ma élhetem életem ennek a fényében: minden Istentől származik, minden Tőle van, nekem csak igent kell mondani az élet világos ajándékára.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS