Találkozás, tanulás, egymásba kapaszkodó elköteleződés

Böcskei László megyéspüspök volt a Mindszenty-ünnep szónoka

0
1322
Fotók: Lambert Attila/Magyar Kurír

Mindszenty József boldoggá avatásáért mutattak be szentmisét május 4-én az esztergomi bazilikában. A főcelebráns Erdő Péter bíboros, prímás volt, a szónok Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, aki arra buzdított, hogy egymásba kapaszkodó elköteleződéssel tegyünk egy jobb, szerethetőbb világért.

Évről-évre élettel teli sokaság tölti meg az esztergomi bazilika padsorait május elején. Zarándokok, akik Budapestről kerékpárral, gyalogosan és kenuval érkeznek – kerékpárosok idén tizennyolcadik, kenusok tizedik alkalommal. A Pannonia Sacra-iskolából mintegy nyolcszázan, a Szent Gellért-gimnáziumból közel ötvenen jöttek Esztergomba, hogy a Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért bemutatott szentmisében együtt ünnepeljenek a zarándokokkal – számol be az eseményről a Magyar Kurír.

Neve ma is ismert, szerte a világon

A bazilika számos magyarországi neves katolikus iskola, óvoda tanulóival telt meg, de nem hiányoztak a dévai Szent Ferenc Alapítvány munkatársai és növendékei sem. Ez volt az első alkalom, hogy Mindszenty Józsefet már hivatalosan is a tiszteletreméltó névvel említhették a szentmisén, hiszen idén Ferenc pápa határozatban mondta ki, hogy Isten szolgája Mindszenty József hősies fokon gyakorolta a keresztény erényeket. Az ünneplőket a szentmise főcelebránsa, Erdő Péter bíboros, prímás köszöntötte. Kifejezte örömét, hogy a Magyarország Barátai Alapítvány tagjai Vizi E. Szilveszter elnök vezetésével szintén jelen vannak a szentmisén.

„Kis nyelv a magyar. Azt is szokták mondani, hogy nehéz nyelv. Igen fontos, hogy legyenek megbecsült emberek szerte a világon, akik ismerik és átérzik népünk sorsát és valódi helyzetét, és tudásukat, meggyőződésüket meg tudják osztani környezetükkel is. Ennek a fajta tanúságtételnek is különleges példája volt Mindszenty József, akinek neve ma is ismert szerte a világon” – fogalmazott Erdő Péter. A bíboros köszöntötte a Lengyelországból érkezett zarándokokat is, akik Szent Kinga ereklyéjét hozták el Esztergomba, valamint a dévai Szent Ferenc Alapítvány jelen lévő munkatársait és növendékeit.

Találkozunk-e a nagy elődök példájával?

A főcelebráns mellett az oltár körül püspöktársak koncelebráltak, a szentmise szónoka, Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, Michael August Blume apostoli nuncius, Ternyák Csaba egri érsek, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Udvardy György, Spányi Antal, Palánki Ferenc megyéspüspökök, Gyulay Endre nyugalmazott megyéspüspök, Cserháti Ferenc és Mohos Gábor segédpüspökök, valamint Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, Orosz Atanáz és Szocska Ábel görögkatolikus püspökök.

Az ünnep szónoka, Böcskei László a találkozás, tanulás, egymásba kapaszkodó elköteleződés kulcsszavaihoz kapcsolt szentbeszédében megszólította a diákokat és nevelőiket, akik zarándokként, komoly erőfeszítést vállalva jöttek a szentmisére. Amint fogalmazott: megmunkált talajba hullhatott a tanítás magja. Felhívta a figyelmet arra, hogy múltunk örökségét tudatosítani és örömmel továbbvinni küldetésként kapott feladatunk. Találkozunk-e valóban a nagy elődök nyújtotta példával? Meglátjuk-e kemény küzdelmet vívó, önmagukat feláldozó magatartásukat? Merítünk-e, tanulunk-e ebből, amikor hiteles élettapasztalatokat keresünk, amelyek ki nem apadó forrásként biztosítják számunkra a szükséges életenergiát? Ez a ki nem apadó forrás Isten gondoskodása, amikor megbizonyosodunk arról, hogy kérdések és kihívások elé kerülve Isten válaszokat is készít nekünk, hogy az isteni terv részeként mindig biztonságban érezhetjük magunkat.

„Ugyancsak mély emberi szükséglet az egymásba kapaszkodó elköteleződés. A modern kor áramlatainak kereszttüzében ez az összekapaszkodás mutatja az irányt. Ez a kulcs a nyitáshoz vagy a záráshoz, az elfogadáshoz vagy az elutasításhoz, ahhoz, hogy mi az egészséges, természetes egyensúlyban megélhető jövő népünk számára és mi az, ami nemesíti népünket és erősíti egyházunkat küldetése útján” – fogalmazott a főpásztor.

Hitvallóink életpéldája forrás ma

Az utókor számára feladat a múlt örökségét, hitvallóink életpéldáját forrásként továbbadni. Vértanúink és hitvallóink az igazságot, az örömhírt hirdették, mertek a számukra adott jelenben küldetésüknek élni. Mi akkor vagyunk képesek átadni ezt az örökséget, ha az ő életpéldájukkal való találkozásban magunk is megérintődtünk. Nekünk is át kell élnünk a közeledés, a találkozás pillanatait, mert a megajándékozott ember tud igazán magával ragadó üzenetet képviselni – mutatott rá az ünneplés jelentőségére Böcskei László. Úgy fogalmazott, ebből a megérintődésből tud elkötelezettség fakadni, a megismert igazság át tudja járni az emberek életét, akik így alakulni és formálódni tudnak, és ők is mernek majd tenni másokért.

Mindszenty bíboros az evangéliumi radikalizmust élte elénk. Isten igazságának fényében látta és munkálta az embert megillető legfőbb jót. Mindannyian egy jobb és szerethetőbb világot akarunk, ezt tervezzük és erről beszélünk. Be kell látnunk azonban, hogy ehhez több bátorságra és elszántabb elköteleződésre van szükség – figyelmeztetett a szónok.

A szentmisén jelen volt Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, David B. Cornstein amerikai nagykövet, Boross Péter volt miniszterelnök, Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke, Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke, emellett részt vettek a testvéregyházak képviselői, a kormány, a politikai és a társadalmi élet számos képviselője, volt egyházügyi államtitkárok, a diplomáciai testület tagjai, politikusfeleségek, köztük Mádl Dalma és Antall Józsefné, valamint a kulturális élet képviselői, lovagrendek tagjai is.
A liturgiát követően a püspökök, a jelen lévő papság, az állam és közélet, valamint a lovagrendek képviselői megkoszorúzták Mindszenty József sírját a bazilika altemplomában.

A szertartás után a Szent Adalbert Központban tartott fogadáson Romanek Etelka, Esztergom város polgármestere posztumusz díszpolgári címet adott át Mindszety József bíborosnak. Az ezt tanúsító oklevelet Erdő Péter bíboros vett át, és azt mondta, örök emlékezetül elhelyezi azt a prímási levéltárban.

Trauttwein Éva