2019. május 2., csütörtök

0
871

EVANGÉLIUM

Abban az időben így tanított Jézus: „Aki a mennyből jön le, az mindenki fölött áll. Aki viszont a földről való, az földies, és a földi dolgokról beszél.
Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról tesz tanúságot, amit látott és hallott, tanúságtételét azonban senki sem fogadja el. Ám, aki mégis elfogadja tanúságát, az megerősíti, hogy az Isten igazmondó.
Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a Szentlelket. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe helyezett. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van; aki pedig nem hisz a Fiúnak, az nem nyeri el az örök életet, hanem Isten büntetése sújtja.”
(Jn 3,31-36)

A mai evangélium iránymutató abban, hogy milyen a hozzáállásom az élethez! Mire gondolok folyamatosan? Van-e helye, szerepe Istennek
az életemben? A feltámadás megünneplése után nem szabad a határtalan öröm élmény hangulatát elengednünk. Nem szabad a megszokottságban elkopni. Továbbra is kell ismerni az irányt és lelkesnek kell maradni. Mi már nem csak a látható világ gyermekei vagyunk, hanem az Életadó, a Megváltó Istené, ami a világosságban, az igazi életben csúcsosodik ki. Mai napom miről szól? Tekintek Istenre is, vagy csak a saját kicsinyes ügyeimre? Nagy bátorítása az örömhírnek: „Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a Szentlelket.” Mitől válhatok odaajándékozottá?

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS