2019. május 1., szerda

0
915

EVANGÉLIUM

Abban az időben így tanított Jézus:
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd jusson nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben vitte végbe.”
(Jn 3,16-21)

Igazi életet csak Istentől kapott fénnyel lehet megélni. János evangéliumának nagy témája a közénk jött fény. Fény nélkül nincs élet, az életkedv is csak akkor igazi ha az az Életadótól származik. Az aktivitás eretnekségében szenvedő világunknak nagy szüksége van a világos gondolkodásra és a tisztánlátás-megkülönböztetés ajándékára. Nem véletlen, hogy a május hónapot Szent József példás életére való odafigyeléssel indítja egyházunk. Személye, élete a fény felé irányult, ettől lett a világosság lét-példája, segítője a Boldogasszonynak, védője, nevelője a közénk jött Igének. Most amikor küszöbén áll az európai parlamenti választás van-e nekünk világos-fény rálátásunk a jövőre? Európa a jövőben a fény hordozója lesz-e? Mindez nem mellékes, a jövőnk, az életünk a tét! Vagy a világosság és a fény hordozói leszünk, vagy magát a közénk jött Igét, a fényt taszítjuk ki életünkből és adunk teret az elviselhetetlennek. Ebben segítsen Szent József és a Boldogasszony, hogy mindvégig az élet mellett döntsünk és a fény hordozói legyünk.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS