2019. április 29., hétfő

0
904

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
(Mt 11,25-30)

A ma embere mitől fáradt? Mitől vagyunk kikészülve? Tény, belefáradtunk az aktivitásba, a zajba, az állandó csörömpölésbe, a szünet nélküli tenni akarásba. A fáradtság oka, hogy engedjük, hogy a világ magával sodorjon. Ebbe a fáradtságunkba szól bele Jézus, bátorít: menjünk hozzá, hiszen Ő a forrás és igazi élettel tud megajándékozni. „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket!” Jézus szavai adjanak életet a mai napra, hogy miközben levegő után kapkodunk, legyen erőnk úgy élni az életet, hogy az ne nyomorúságos, hanem áldott és gyümölcsöző legyen.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS