2019. április 26., péntek

0
1073

EVANGÉLIUM

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:
Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz (vagyis Iker), továbbá a galileai Kánából való Nátánáel, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Elmegyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.
Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.
Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták kihúzni a tömérdek haltól.
Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe.
A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.
Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is.
Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak.
(Jn 21,1-14)

Péter kezdeményezésére az apostoli közösség munkának lát, elmennek halászni. Folytatni kell a mindennapi munkát. Húsvét nyolcadában ez nálunk sincs másként, és ez természetes is. Jó tudni, tudatosítani, hogy húsvét ünnepe nem ér véget a körmenettel, hanem tovább folytatódik a munkahelyen, az iskolában…, mert a Feltámadott jelen akar lenni az élet minden területén, a sikerben és a sikertelenségben, a kudarcban és az előrelépésben. Számomra mindenképp megható a Feltámadott hívása: „Gyertek, egyetek!” Jó tudni, hogy Krisztus a testvéri együttlétre hív: „fogta a kenyeret, és adott nekik”. Ebben én és Te is benne vagyunk!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS