2019. április 20., Nagyszombat

1
1227

Jézus sírban pihenésének ideje nagyszombat. Nagypéntekhez hasonlóan szentmise nélküli nap, csöndes virrasztás a szent sírnál és lelki készülődés a feltámadásra.

A nagyböjt folyamán szívesen olvasgattam Robert Sarah A Csönd ereje című könyvét. Különösen aktuális. A könyv szépen ecseteli, hogy a ma emberre időnként még a saját hangját sem hallja, a lármás világ miatt. Sok esetben ez már nem is zavarja a ma emberét, mert nem tud elhallgatni a sok csörömpölés, aktiválás miatt. A bíboros hangsúlyozza, „a csönd nem a zaj hiánya” ellenkezőleg Isten a csöndben szól az emberhez. Nagyszombat „az a nap, amikor Isten elrejtőzik”-írja Sarah bíboros, Jézus feltámadása pedig a tökéletes isteni csöndben történik meg. „A jászol, Názáret, a kereszt és a sír csöndje ugyanaz.” Nagyszombat jó alkalom, hogy tapasztaljuk meg a csönd erejét. Pilinszky írja: „A gyerekkocsi sátra alól egy néma csecsemő figyel egy néma fát.” A némaságba öltözött ember már nem akar semmit, egyszerűen csak van. Legyünk ma jelen a szentsírnál az Oltáriszentség előtt némaságban, csöndben, hiszen Ő van!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS

1 HOZZÁSZÓLÁS